Wortelkanaalbehandeling – Tandarts Anna – Malden
Uw tandarts in Malden
Tandarts Anna
Tandarts Anna

Wortelkanaalbehandeling

Een wortelkanaalbehandeling is nodig om een ontstoken of afgestorven zenuw, de hoofdoorzaak van uw acute pijnklachten en zwellingen, te verwijderen. Er zijn ook enkele andere indicaties om deze behandeling uit te voeren.
In onze praktijk maken wij gebruik van de nieuwste technieken om dit soort behandelingen zo vakkundig mogelijk te verrichten.

Een wortelkanaal behandeling bestaat in principe uit drie stappen.

1. Verwijderen van zenuwweefsel

Oorzaak van klachten wegnemen. De eerste stap is het openen van het gebitselement en het verwijderen van ontstoken of dood zenuwweefsel. Dat weefsel (eventueel in combinatie met bacteriële activiteit) is eigenlijk de oorzaak van de klachten. Het verwijderen van de zenuw vindt plaats onder lokale verdoving en is in de regel pijnloos. In sommige gevallen kan deze behandeling ondanks voldoende verdoving toch enigszins pijnlijk zijn. Dit is afhankelijk van de mate van ontsteking.

Snel herstel. Zodra de oorzaak  van de pijn is weg genomen, begint het lichaam met het herstel van de schade en zullen de klachten verdwijnen. Het is normaal als de eerste paar dagen nog steeds niet helemaal zonder gevoeligheid verlopen.

Pijnstiller. Deze gevoeligheid (lichte pijn) is te bestrijden met ’n pijnstiller, bijvoorbeeld paracetamol. Voor een voldoende pijnstilling wordt het innemen van twee tabletten tegelijk en dan een tablet iedere vier uur gedurende drie dagen zonder onderbreking geadviseerd.
Mocht het zo zijn dat de klachten erger worden of een zichtbare zwelling in het gelaat ontstaat, dan kunt u beter met uw tandarts contact opnemen.

2. Prepareren en vullen van het wortelkanaal

Genezingsproces komt op gang. De tweede stap van de behandeling is het gereedmaken en vormgeven (prepareren) van de wortelkanalen zodat een kanaalvulling geplaatst kan worden. Er zijn diverse manieren om een wortelkanaal te prepareren en te vullen. Het doel is een goede afsluiting van de wortelkanalen te bereiken. Op deze manier zijn de bacteriën (verantwoordelijk voor de ontsteking of het rottingsproces in de wortelkanalen) afdoende verwijderd en gedood waarna een genezingsproces rondom de wortelpunten op gang komt.

Gevoeligheid bij wortelpunten. Door het prepareren en vullen van de wortelkanalen kan soms irritatie van het weefsel rondom de wortelpunten (parodontium) ontstaan wat tot gevoeligheid kan leiden. Dit gevoel kan bij het kauwen de indruk wekken dat het element te hoog of drukgevoelig is. Als de gevoeligheid storend is kan men met  pijnstilling starten (paracetamol, met bovenvermelde dosering). Deze verschijnselen (napijn) kunnen een paar dagen duren en hebben te maken met diverse factoren zoals de mate van ontsteking, de manier van reiniging, de preparatie en de vultechniek.

3. Vullen of kroon plaatsen

De beste restauratie. De derde stap van de behandeling, is het restaureren van het gebitselement. Dit kan door middel van plastische materialen en/of gegoten restauraties (een kroon).
De afweging voor de beste restauratie wordt aan de hand van verschillende criteria door uw tandarts  gemaakt en met u besproken. Een wortelkanaalbehandeling (indien goed uitgevoerd) heeft een zeer hoog succespercentage.