Kroon en brugwerk

Een kroon is een duurzame restauratie voor tanden en kiezen. Als het onmogelijk is om langdurig behoud van beschadigde tanden en kiezen door middel van een vulling te garanderen, is een kroon een goede oplossing. Een kroon is bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk. Een behandeling voor een kroon of brug is ingewikkelder dan voor een gewone vulling. U zult dan ook enkele keren bij uw tandarts moeten terugkomen.

Wanneer een kroon

Er zijn verschillende gevallen dat een kroon nodig kan zijn:
1. Er is onvoldoende houvast voor een vulling. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan.
2. Om breuk van een tand of kies te voorkomen bij een grote vulling en/of wortelkanaalbehandeling
3. Verbeteren van het uiterlijk. Meestal gaat het daarbij om verkleurde of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan.
Een esthetische kroon. Soms worden verkleurde elementen die niet gebleekt kunnen worden bekroond om een esthetische verbetering te realiseren.

Wat is een brug

Een brug is een kroon die tussen twee vaste tanden wordt “opgehangen”. Wij passen bruggen toe om ontbrekende elementen te vervangen en diastemen (gaten in de tandboog) te sluiten.

Keramische materialen

Voor kronen en bruggen gebruiken wij indien mogelijk vol-keramische materialen, dus zonder metaal. Het zachte weefsel, zoals tandvlees en slijmvlies, past zich duidelijk beter aan vol-keramische materialen dan aan metaalhoudende exemplaren. Voor u betekent dit een betere esthetiek en een natuurlijk uiterlijk.

Kosten van kroon of brug

Een kroon kost ongeveer 550 euro en een driedelige brug 1650 euro.
(De prijzen kunnen per indicatie 10-20% naar boven of beneden afwijken)